Xếp hạng Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35317268Nguyễn đức nghĩa44a1771307009
2 31285479Trần Minh Quang44A67653011341
3 31530995Nguyễn Thanh Thủy nick144a67651010519
4 35888372pham manh cuong44a1764757578
5 31633219Vũ Ngân Hà44A6761809549
6 30796021Phan Anh Quan43A67614011943
7 33860269nguyễn anh tú44A6761309332
8 32434080Vũ Ngân Hà4lớp 4a6660408380
9 30796095Phan Anh Quan43A6659508742
10 35184176Cao Trần Ngọc Diệp44A6656258298
11 35146017Nguyễn Nam Phong44A17551010154
12 35890979Nguyễn Minh Huy44a37551012066
13 35173655Cao Trần Ngọc Diệp44A6753209779
14 35166700khang44a17531010814
15 32281192Nguyễn Phương Uyên44a67508011092
16 35111141Nguyễn thành Long45A3650709645
17 35628828Phạm Bảo Long44a1750309600
18 33360714Cao Trần Ngọc Diệp44A6649408303
19 31242306Bùi Trần Đức Vinh43a6749408637
20 35060350Cao Trần Ngọc Diệp44A6649408785
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1196 · Branch · Slug: 2ef4d0179814b58574f850b7d7de7d43552b9239