Xếp hạng Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35100056lo duy tien22a67706011545
2 35172554Nguyễn Minh Quang22A17697011742
3 35238942Đinh Gia Linh22a17696010279
4 34006696ĐOÀN HUỆ NHƯ22A17694010987
5 35427338Luong Le Hai Nam22a5766159635
6 34034549PHẠM NHÃ PHƯƠNG21A1765809616
7 35171849Trần Hồng Phúc22A17656512508
8 35155598luong duc thanh22a6765308803
9 35087442nguyen gia minh22a6764958393
10 33699959Nguyễn Đăng Khoa22A17649011351
11 35171733Phạm Thu Hà22A17645012958
12 33867293Đặng Linh Chi21a17641011548
13 34371701Nguyen Gia Minh22a6664006092
14 35401232nguyenquocan2a57636012629
15 35365439Nguyễn Hà Tường Vy22A47636013325
16 34427429Đoàn Huệ Như22A1663508256
17 33980840Nguyễn Đăng Khoa21A1662907881
18 34298635Lò Duy Tiến22A6662909232
19 36002002NGUYEN KHANH AN22A1662807939
20 35266845Nguyễn Khánh An22A1762809469
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616