Xếp hạng Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35529403Nguyễn An Nhi111099209367
2 35096872Nguyễn Việt Anh11a610986016835
3 36160033Duy IQ11A610982012173
4 35415011Nguyễn Minh Thảo11A29926015581
5 35126209Trần Tiến Anh11a210902013841
6 35098638Bui Dai Quang11a610901012999
7 35927281Nguyễn Tiến Đức11a59893014374
8 35135099Phạm Ngọc Diệp11a110872014157
9 35491092Đào Khánh Ngân11A29866015628
10 35098666Phạm Đức Trung11a69862014910
11 35098635Nguyen Thuc Phuong11a69859015190
12 35123136Nguyễn Minh Thảo11A29853013884
13 35927371Nguyễn Ngọc Anh Thư11a59843017771
14 35048885Do Nhat Nam11 A 29837018464
15 35936861Dang Tan Phong11a19831012484
16 35129019Nguyen Tien Phong11A29831016305
17 35251641Bùi Ngọc Bảo My11A29825018091
18 35937261Lương Minh Nguyên11a19824011604
19 35214523Nguyễn Phan Khánh Linh11a29820013866
20 35939895phancong11a2981509181

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5