Xếp hạng Trường Tiểu học Quài Tở  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Quài Tở / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Quài Tở

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32761974Lò Thị Mai Lan43a37244012710
2 34643438Tòng Thị Xuân43a37242512587
3 36072083Lò Manh Cường44a3623109926
4 30873260Tòng Anh Thư43a27229012439
5 35462274Quàng Thu Hoài 44a57224011648
6 33914336Lò Quang Huy44a37220512152
7 35945777Tòng Thị Diệu Linh44a37219010710
8 33867678Đinh Thị Bảo Trâm44a17219011152
9 35462320Quàng Thị Phận44a57213011787
10 35462359lò thị ngọc tuyết44a57205012255
11 31085891Lò Thị Mai Chinh44a37205012302
12 33914169Lường Thị Ngọc Châu44a3719759712
13 33914267Lò Mạnh Cường44a37196512461
14 33914278Lò Thị Thắm44a3718759151
15 30872799Lò Huy Hoàng43a27185013498
16 34200818Lò Mạnh Quân44a17182012691
17 31678296lường thị ngọc châu41A36177510010
18 35995502Lò Thị Mai Chinh44a3617709885
19 35881021Lò Văn Tùng44a3717209810
20 35957919Lò Văn Cường44a3616759131
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616