Xếp hạng Trường Tiểu học Quài Tở  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Quài Tở / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Quài Tở

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35241427Lường Thị Ngọc Linh22a4412557159
2 33809101Nguyễn Hải Hưng21A11300897
3 35471703Nguyễn Hải Hưng22a11170238
4 33982474Tòng Thị Thùy Trang21a21160330
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616