Xếp hạng Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32474429Nguyễn Hải Huy44a1633607282
2 32567939Nguyễn Hải Huy44a1632709869
3 32568009Nguyễn Hải Huy44a1632609650
4 31885644Hồ Chí Tâm44A1632409108
5 32707981Nguyễn Đức Duy44a37317512325
6 35889880Nguyễn Đức Duy44a3631609455
7 30889213Đinh Hương Giang44A17311012591
8 32707942Nguyễn Đức Duy44a3630809871
9 32567727Nguyễn Hải Huy44a1630608834
10 31878622Nguyễn Hải Huy44A17303513291
11 31885665Hồ Chí Tâm44a16303010529
12 32704150Trần Đức Minh 43a37297013251
13 32798394Bạc Bảo Nguyên44A37291511614
14 30889844Đinh Hương Giang44A16289010795
15 32364037Cao Thế Anh44a1628609452
16 30889315Tưởng Hữu Huy44A17285510040
17 31885685Hồ Chí Tâm44a1628509204
18 30890323Đinh Hương Giang44A16282010809
19 35908005Đỗ Như Bảo Ngọc44a4627708557
20 35890682Trần Đức Minh44a3627609677
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616