Xếp hạng Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo  Toán Tiếng Anh 4

Tất cả / Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo / Toán Tiếng Anh  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33881541Nguyễn Trúc Linh43a212301802
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616