Xếp hạng Trường Tiểu học Hà Huy Tập  Toán Tiếng Anh 4

Tất cả / Trường Tiểu học Hà Huy Tập / Toán Tiếng Anh  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hà Huy Tập

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35821006Lê Thị Thùy Dương44/5620109249
2 36062719Cao Nguyễn Tấn Long44/114901227
3 35176700Nguyễn Minh Khôi44/413801803
4 35196800Nguyễn Ngọc Gia Phúc44/213201802
5 35308203Nguyễn Đức Hoàng44/412301801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616