Xếp hạng Trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35586073Nguyễn Đăng Khoa22/2424205848
2 35586238Nguyễn Đăng Khoa22/2211702542
3 35244612Nguyễn Đăng Khoa22/227801522
4 36129395Ha Thu O22e14901802
5 35586437Nguyễn Đăng Khoa22/21480495
6 35244568Nguyễn Đăng Khoa22/214801064
7 35591842Nguyễn Đăng Khoa22/21430373
8 35659718Nguyễn Đăng Khoa22/21370269
9 35589342Nguyễn Đăng Khoa22/21200167
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616