Xếp hạng Trường Tiểu học Đồng Sơn  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Đồng Sơn / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đồng Sơn

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35800058Trinh Hieu Mai 4c723407654
2 35788302Thân Cảnh Chương44G720207419
3 35324043nguyen hai nam4C314803864
4 35854334Nguyen Khanh Huyen4C514207242
5 35258584Thân Thị Thảo Tâm4c27003606
6 35586541Trịnh Hiểu Mai4C25201555
7 35258612Nguyễn Bảo Trâm4C24103602
8 35854216Pham Ngoc Thanh4C13201472
9 35262759TRINH HIEU MAI44C1310905
10 35215866Nguyễn Bảo Trâm44C12601801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616