Xếp hạng Trường Tiểu học Phúc Sơn  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Phúc Sơn / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Phúc Sơn

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35465115Đào Ánh Dương1B6337010809
2 35424177hathithuydung11c321105205
3 35652013ngô duy khánh11C320703428
4 35912765Nguyễn Hồng Diễm Anh11C215401902
5 35714600hhhhh11a11360796
6 35682590ngô đức anh16a1740481
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616