Xếp hạng Trường Tiểu học Nhã Nam  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Nhã Nam / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nhã Nam

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35078782Trần Nam Đạt55A10809017366
2 35078899Trần Nam Đạt55A9699012645
3 35092069Trần Nam Đạt55a769805993
4 35012870Nguyễn Gia Phúc55A9672011859
5 35012869Nguyễn Gia Phúc55A10664014409
6 35079022Trần Nam Đạt55a864709670
7 35078958Vũ Đang Dương55A8628010893
8 35178723Trần Nam Đạt55a762606012
9 35447688Nguyễn Gia Phúc5A760505171
10 35090941Trần Nam Đạt55a758707625
11 35078844Phạm Hoàng Nam55A8585510920
12 36167029Nguyễn Gia Phúc5A758507765
13 35091646Trần Nam Đạt55a758407074
14 35178525Trần Nam Đạt55a754705851
15 34990630Trần Nam Đạt5E753107833
16 35079597Dương Phương Chi55A10526017159
17 35379360Phạm Hoàng Nam55A10525512871
18 35012858Nguyễn Gia Phúc5e752306619
19 35972303Nguyễn Gia Phúc5A750905087
20 34990632Trần Nam Đạt5E750806793

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5