Xếp hạng Trường Tiểu học Nhã Nam  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Nhã Nam / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nhã Nam

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35198101Công Ngọc Anh1B768708719
2 35151885Công Ngọc Anh117655010882
3 35571105Nguyễn khánh Tùng11B662904564
4 35456588Nguyễn Khánh Tùng11b662705342
5 35477876Nguyễn Khánh Tùng11b662604902
6 35477864Nguyễn Khánh Tùng11b662205245
7 36079944Vũ Lan Hương11C7617010573
8 35354992Công Ngoc Anh 11B661506629
9 35406289Nguyễn Khánh Tùng11b659606975
10 35421873Nguyễn Khánh Tùng11b659505760
11 36057989vulanhuong11C7550011318
12 35215501Công Ngọc Anh1B553404823
13 35354563Công Ngọc Anh 11B553105281
14 36071610Vũ Lan Hương11C6523020801
15 35421064Nguyễn Khánh Tùng11b551904826
16 35709681Vũ Lan Hương11C646709276
17 36058631nguyễn hồng dương11c7460012434
18 36143494Vũ Lan Hương11C6447010175
19 35709672Phạm thị huyền anh11c442804964
20 35721954Dương Minh Tú11A7406012658
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616