Xếp hạng Trường Tiểu học Cao Thượng  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Cao Thượng / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Cao Thượng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35619269Hoàng Thị khánh Ngọc2A59801370
2 35210399Nguyễn Thị Thao Nguyên22D38201358
3 35373353vũ tiến đạt 22a27101749
4 35184253vũ tiến đạt 22a27001389
5 35127094Vũ Tiến Đạt2A26701720
6 35325147vũ tiến đạt 22a15901802
7 35403640Nguyễn Ngọc Anh22A14701236
8 35455243vũ tiến đạt 22a2460733
9 35127993Nguyễn Thị Huyền Anh22A14401362
10 35373607vũ tiến đạt 22a1410613
11 35129182Nguyễn Thị Phương Thảo2A21390842
12 35278872Phạm Thanh Hòa22A13601107
13 35767025Ngô Quỳnh Anh2B13101184
14 35330658nguyễn thị phương thảo22A13001281
15 35371142nguyễn thị phương thảo22A1240358
16 34775467Phạm Văn Đức22A1220644
17 35420031Đặng Bích Ngọc22c12201043
18 35145292Nguyễn Ngọc Bích22a1210502
19 35160665Hoàng Thị khánh Ngọc22A1210654
20 35619348Hoàng Thị khánh Ngọc2A1180225
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616