Xếp hạng Trường Tiểu học Hợp Đức   

Tất cả / Trường Tiểu học Hợp Đức /  

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hợp Đức

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35484548nguyễn Quỳnh Mai33b763909911
2 35504573nguyenthiquynhmai33b659306531
3 35503664nguyenthiquynhmai33b758606864
4 34795563Trần Thị Ngọc Khánh32A756059686
5 34508407Trần Thị Ngọc Khánh32A7531511739
6 35504064nguyenthiquynhmai33b552503776
7 34795532Dương Ngọc Huê32A651957606
8 34885988Dương Ngọc Huê32a649708117
9 34795579Trần Thị Ngọc Khánh32A649106840
10 35613127nghiêm thị bích ngọc3b648609554
11 35526112nguyenngocbich33b548306973
12 35550632nguyenngocbich33b647908207
13 34508327Dương Ngọc Huê32A7477012297
14 35779336HueMai33b547404915
15 34795483Nguyễn Thị Quỳnh Mai32A547103869
16 35613131nghiêm thị bích ngọc3b645909526
17 34212593Dương Ngọc Huê32A645809338
18 35505076nguyenngocbich33b645708105
19 34886088Tran thi ngoc khanh32a545505905
20 35504462nguyenngocbich33b645509189
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616