Xếp hạng Trường Tiểu học Hợp Đức  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Hợp Đức / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hợp Đức

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35715325trithanh22d765409855
2 35107892Nguyễn Trí Thanh22D760609100
3 35642150Trần Quốc Việt22D660557443
4 35107920Nguyễn Trí Thanh22D756907660
5 35642160Trần Quốc Việt22D656705846
6 35687072Trần Quốc Việt22D655955404
7 35108451Trần Quốc Việt22D652807803
8 35108481Trần Quốc Việt22D652155927
9 35107738Nguyễn Trí Thanh22D752058856
10 35686990Trần Quốc Việt22D648804937
11 35418974Đặng Ngọc Hân22D648006154
12 35108402Trần Quốc Việt22D647556503
13 35392796Đinh Đồng Duy Anh22D546906251
14 35107808Nguyễn Trí Thanh22D645907790
15 35108098Đặng Ngọc Hân22D645756548
16 35107843Nguyễn Trí Thanh22D645206902
17 35108350Trần Quốc Việt22D744858220
18 35686996Trần Quốc Việt22D644704285
19 35276338Nguyễn Minh Quang22B7438511554
20 35108185Đặng Ngọc Hân22D642756250
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616