Xếp hạng Trường Tiểu học Hợp Đức  Toán Tiếng Anh 3

Tất cả / Trường Tiểu học Hợp Đức / Toán Tiếng Anh  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hợp Đức

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35550510Vũ Thị Bích Hĩu33b39702554
2 35319515Vũ Thị Bích Hĩu33b39301796
3 35536195ngoquynhchi33b39202075
4 35503564Vũ Thị Bích Hĩu3B27201401
5 35657152bichhiuHD33b27001425
6 35696803hiucloc33B26401165
7 35484530Vũ Thị Bích Hĩu33b2620940
8 35485181Vũ Thị Bích Hĩu33b25701984
9 35354741Vũ Thị Bích Hĩu3B25301572
10 35319533Vũ Thị Bích Hĩu33b1490698
11 35551663ngoquynhchi33B1440630
12 35319551Vũ Thị Bích Hĩu33b1420800
13 35449504Vũ Thị Bích Hĩu33b1330511
14 35527309ngoquynhchi33b1310972
15 35784036vuthibichhiu33b1230183
16 35395929Vũ Thị Bích Hĩu3B1160273
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616