Xếp hạng Trường Tiểu học Hợp Đức  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Hợp Đức / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hợp Đức

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35297507Nguyễn Quý Phúc Nguyên22D617303578
2 35715325trithanh22d1370525
3 35545950Nguyentrithanh22D1320491
4 35108451Trần Quốc Việt22D1300321
5 35108350Trần Quốc Việt22D1240408
6 35289405Nguyễn Trí Thanh22d1200274
7 35299094Nguyen Tri Thanh2d1200307
8 35108252Đặng Ngọc Hân22D1180251
9 35108430Trần Quốc Việt22D1180298
10 35642160Trần Quốc Việt22D1150143
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616