Xếp hạng Trường Tiểu học Việt Lập  Toán Tiếng Anh 1

Tất cả / Trường Tiểu học Việt Lập / Toán Tiếng Anh  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Việt Lập

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36089846Đỗ bảo1H754106154
2 35119023Nguyễn Hải Long11D219701914
3 35450547Ngô Gia Linh11A110701156
4 36020957Nguyễn Đức Anh11h110401802
5 35987445Ngô Gia Linh11A110301476
6 35429146Phạm Thái Cường11H16801363
7 35707327Nguyễn Phương Linh11H1450357
8 36114384ĐỖ LONG11G1450445
9 35428887Thân Thị Khánh Hòa1G1190156
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616