Xếp hạng Trường THCS Phí Điền  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Phí Điền / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Phí Điền

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35135779lanh gia nghia66c26603349
2 35168323lanh gia nghia66c15001801
3 35228877lanh gia nghia 66c14701708
4 20196453Lãnh Gia Nghĩa66c13501635
5 20099933Lãnh Gia Nghĩa66c1310847
6 35051239Phạm Gia Bách66c1180967
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616