Xếp hạng Trường THCS Thị trấn Kép  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Thị trấn Kép / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Thị trấn Kép

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 23022160Đặng Thị Thanh Nhàn 66a6312204452
2 35653719Trần Đăng Nghĩa66A627802509
3 17873383Nguyễn Thúy Ngọc66a627403603
4 35564144Nguễn Việt Quang66a526603367
5 35190356Nguyễn Việt Quang66a525702327
6 35350182Nguyễn Trọng Nghĩa6A61430959
7 35597894Nguyễn Thị Thu Hương66a413701706
8 35350129Nguyễn Trọng Nghĩa6A613601021
9 36023078Phan Tuệ Nhi6612601288
10 36037390Phan Tuệ Nhi661250709
11 35606739Đặng Thị Ngọc Ánh66A212501103
12 35093448Thu Huong66A411901155
13 35600024Nguyễn Thu Vân66A51150640
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616