Xếp hạng Trường Tiểu học Kim Đồng  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Kim Đồng / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Kim Đồng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35751317Lê Hoàng Thiên Kim44/16245010574
2 35255267Tạ Nguyễn Minh Khôi44/106207010688
3 35128304Phạm Hồng Thiên Bảo44/1014801082
4 35463693vũ huy hòang44 / 1012601013
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616