Xếp hạng Trường THCS Nguyễn Du  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Nguyễn Du  / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Nguyễn Du

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 17464666Nguyễn Công Thành75638109975
2 35563043Trần Bảo Minh Vy 77/76191010808
3 35549520Trần Quang Bảo77/326603417
4 35274581Nguyễn Đông Nghi77/613001475
5 35694947Ngụy Đình Đăng Khôi 77/112801243
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616