Xếp hạng Trường Tiểu học Thái Bình  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Thái Bình / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thái Bình

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36141801Ngô Anh đức44a717407398
2 36058422Ha Bao Tram44a426503051
3 36151897Ngô Anh Đức 44a1310796
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616