Xếp hạng Trường Tiểu học Phước Thạnh  Toán Tiếng Anh 1

Tất cả / Trường Tiểu học Phước Thạnh / Toán Tiếng Anh  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Phước Thạnh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35153209Nguyễn Thành Trung11/3649406254
2 35164641Nguyễn Thanh Trà11/3219502464
3 35168997Hà Duy Khải11/2111801558
4 35162769mai quang huy11/3111801728
5 35169266Nguyễn Thị Phương Thảo11/3210903542
6 35185290Hồ Quốc Thịnh11/219901084
7 35233323Pham Gia Nguyen Phi11/81430471
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616