Xếp hạng Trường Tiểu học Phan Đình Phùng  Toán Tiếng Anh 4

Tất cả / Trường Tiểu học Phan Đình Phùng / Toán Tiếng Anh  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Phan Đình Phùng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35367362Nguyễn Quang Hào44/17319013463
2 35380368Phạm Gia An44/37298012242
3 35367635Nguyễn Thị Thanh Trà44/97259013467
4 35380322Nguyễn Khắc Huy44/37228012472
5 35367462 Phạm Huỳnh Hoàng Hải44/1522208692
6 35380354Nguyễn Đức Thịnh44/3720805652
7 35367467Nguyễn Cao Phương Trinh44/1519556156
8 33642292PHẠM HUỲNH HOÀNG HẢI44.1417906205
9 35070479NGUYEN CAO PHUONG TRINH44.1415205959
10 35042844NGUYỄN CAO PHƯƠNG TRINH44.128203543
11 35367645Nguyễn Đặng Minh Nhân44/924903543
12 35367372Nguyễn Hải Quân44/124502880
13 35367424 Mai Trần Hoàng Vũ44/114101801
14 34447743Nguyễn Quang Hào43/113401801
15 34946301Nguyễn Hải Quân43/113001011
16 35367388Huỳnh Minh Khoa44/112201004
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616