Xếp hạng Trường Tiểu học Thuận Kiều  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Thuận Kiều / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thuận Kiều

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35793980Nguyễn Hoàng Phúc11/2779806002
2 35606945Vũ Gia Nhi1Một6778208464
3 35091952VO NGUYEN GIA KHANG11/6773409098
4 35809248Công Ngọc Bảo Hân11/17714011339
5 35605352Lê Nguyễn Quang Vinh11/6771108531
6 35766124Phạm Thu Lan11/67707010511
7 35605512Thái Nhật Nam11/67706011158
8 35893377Hoàng bảo hân11/37704011706
9 35674375Biên Minh Tâm1lớp 16 770209303
10 35793075Phạm Nguyễn Qúy Vy11/1770107420
11 35614323NGUYỄN QUANG MINH11/67701010801
12 35622255NGUYỄN PHẠM ĐĂNG VŨ11/5769309849
13 35892635Huỳnh Nguyễn Gia Khang1một 3768608053
14 35607697NGUYỄN TRẦN KHÁNH THY11/1768006629
15 35678996PHAN NGUYỄN TÂM THẢO11/6767709725
16 35605390Hồ Hữu Phát1Lớp 1/67663010940
17 35607109le nguyen dang khoi11/67663012161
18 35672133ngô ngọc thiên kim1lớp 1/6764909051
19 35605610HỒ PHAN MINH THỊNH11/5663903802
20 35899329Nguyễn Đức Anh11/3763909169
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616