Xếp hạng Trường Tiểu học Thuận Kiều  Toán Tiếng Anh 4

Tất cả / Trường Tiểu học Thuận Kiều / Toán Tiếng Anh  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thuận Kiều

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34105215Nguyen Minh Ngoc Khanh 43.47380013476
2 35473872Nguyễn Quốc Thắng44/2726209335
3 35653615Ngô Hồng Bảo Long44/17194012340
4 34024199Trần Gia Nghi44/5512554610
5 35868446Nguyễn Lê Minh Phúc44-459704966
6 33698412NGUYỄN DUY HIẾU44/339605230
7 35892001 Lê Đoàn Vân Anh 44/447203618
8 35549772Phạm Ngọc Tâm Như44/425402998
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616