Xếp hạng Trường Tiểu học Thuận Kiều  Toán Tiếng Anh 3

Tất cả / Trường Tiểu học Thuận Kiều / Toán Tiếng Anh  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thuận Kiều

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35494825Lê Thủy Tiên33.57474013125
2 33671117Võ Nguyễn Xuân An33/3745608491
3 33671130Võ Nguyễn Gia Khang3Lớp 1635506543
4 33722418NGUYỄN PHẠM ĐĂNG PHONG33/3728509504
5 35898274Chung Gia Tuệ3Lớp 3/67282011548
6 35893427Nguyễn Bá Vương33/6519508602
7 35933938Nguyễn Trần Minh Thông33/3718303521
8 35911916nguyen van quang3lop 3/27175010466
9 35896394Phan Thái An33/6312404472
10 35900529nguyễn thái an33/2412305074
11 35891999Lê Đinh Thanh Tâm33/239602367
12 35895529Nguyễn Bảo Ngọc33/617701806
13 35455991Lê Nguyễn Quỳnh Nghi33/127403543
14 35783714Nguyễn văn tuấn tú33/326303123
15 35451886Nguyễn Trần Khánh Như33/115001801
16 35895033Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên33.624901668
17 35893761Trần Hà Hương33/614201748
18 35893336Truong Minh Duc33/214101802
19 35903836PHAN BẢO NGỌC33/21390930
20 35477957Trần Ngọc Bảo Linh33/113701787
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616