Xếp hạng Trường Tiểu học Hoà Bình  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Hoà Bình / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hoà Bình

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35260860LuuVanSum55/1410105301
2 35664263Nguyễn Diệu Linh55a1260329
3 35365073vuvanquang551150581
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616