Xếp hạng Trường Tiểu học Hoà Bình  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Hoà Bình / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hoà Bình

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35446560tran thai tuan44b719759774
2 35446458Traanf44b616508641
3 33618548Lâm Nhật Minh42/6311005086
4 35869091minhkhon44538204721
5 35118532Nguyễn Anh Minh44.136803464
6 35343038đồng vi44.114501376
7 35808215nguyễn thị bích hằng44a112001802
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616