Xếp hạng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33707059Hoàng Phúc Thịnh21/19512013523
2 35010137goz21419203507
3 36034509phungmyduyen2lop 2517653485
4 33889945Nguyễn Thiên Tài21-1216703261
5 36043428truong diep anh22211301954
6 35830996Nguyễn Phan Quỳnh Đan22/2510001404

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5