Xếp hạng Trường Tiểu học Ấp Đình  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Ấp Đình / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Ấp Đình

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 30828706PHAN VƯƠNG MINH HOÀNG44.17679010241
2 31730304minh hoang44.1663208027
3 31322654Nguyễn Thanh Vân44.17216011255
4 35664969BÙI TRẦN THANH TRÚC44.4414606844
5 35766653Võ Nguyễn Trân Châu44.5311805052
6 35653844Đoàn Thùy Giang44.3310705130
7 35625067Nguyễn Doãn Phúc44.4310005403
8 33620895Bùi Nguyễn Minh Ngọc44.426303067
9 35664409NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý44.115301802
10 35639853Thi trieu phuong uyen44.224301890
11 35658918Nguyễn Bảo Ngọc44.124302338
12 35652113Nguyễn Thành Đạt44B24103608
13 35273458vu44/413601803
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616