Xếp hạng Trường Tiểu học Ấp Đình  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Ấp Đình / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Ấp Đình

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33916791VŨ BÁ KIỀU DUYÊN22/17689510362
2 34654098Doan Ngoc Minh Anh21D7650011935
3 33868361Hoàng Minh Vy22.47618010026
4 34264149TRẦN ĐẶNG THẢO VY22/27556010894
5 34179719Nguyễn Gia An21D7472011837
6 35448746Nguyễn An Nhi22.17462513044
7 35072474Tăng Thanh Hằng22/37442012031
8 36033202Đỗ Duy Minh Tân22.17429011066
9 35910930Phan Minh Phuc22.1737308743
10 33796418NguyễnTrương Đăng Khoa21d737109964
11 35689444TA VU BAO AN22.17367010594
12 34264898NGUYỄN HUỲNH MỸ KIM21B7354510704
13 35605003Lê Ngọc Yến Nhi22.57346010311
14 33910550TRỊNH BẢO QUỲNH NHƯ22.2734459426
15 35680517TỐNG MINH HOÀNG22.17323511645
16 33900856Phạm Sơn Vũ Uy2A7321512137
17 33948712Lê Bùi Nhã Tú21A7312512925
18 35962680TỐNG MINH HOÀNG22.1630709808
19 35679640Đặng Minh Phúc22.1729459298
20 35995237VO THI MY TRINH22.1728058761
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616