Xếp hạng Trường Tiểu học Ấp Đình  Toán Tiếng Anh 4

Tất cả / Trường Tiểu học Ấp Đình / Toán Tiếng Anh  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Ấp Đình

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 30828706PHAN VƯƠNG MINH HOÀNG44.1757808367
2 31730304minh hoang44.1542206223
3 31322654Nguyễn Thanh Vân44.17221012137
4 35664409NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý44.1314505224
5 35664969BÙI TRẦN THANH TRÚC44.412601802
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616