Xếp hạng Trường Tiểu học Ấp Đình  Toán Tiếng Anh 1

Tất cả / Trường Tiểu học Ấp Đình / Toán Tiếng Anh  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Ấp Đình

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35087161PHẠM TRỌNG TIẾN ĐẠT1Lớp 1/2758006323
2 35072257Lâm Gia Hân11/37577010361
3 35646109ĐẶNG MAI ANH11/87560010316
4 35602190Vương Khánh Băng11.1755707712
5 35169514NGUYỄN QUANG HÒA11.7754808199
6 35607112Nguyễn Anh Khôi11/8754407700
7 35616393Lê Văn Chương11.1754209660
8 35592494Nguyễn Dương Phương Vy11/3753407865
9 35724732Đặng Nguyễn Ái Hòa11.6753409020
10 35630687CAO MINH THIỆN11/6753309314
11 35610096Lê Ngọc Đan Thanh11/1753309371
12 35685497TRAN DAI HUNG11/3752807115
13 35678244TRAN CONG NHAN TRI 11/7752006853
14 35639676bùi minh khoa11.3751909619
15 35114119Nguyễn Hoài An1Lop 1/2751106328
16 35849657Huynh Phan Lan Phuong11.4750908468
17 35703045Lê Đình Gia Phú11/8750805656
18 35663148Huỳnh Trọng Gia Thư11/67507011927
19 35596894PHẠM NGUYỄN TRÀ MY 11-1750406987
20 35610944Hồ Tấn Sang11.10750307079
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616