Xếp hạng Trường Tiểu học Mỹ Hoà  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Mỹ Hoà / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Mỹ Hoà

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33846841Lê Đăng Tuấn55.1751458378
2 33750100Lê Viết Nam Bảo55/57272510271
3 34224775Trần Gia Kỳ54.17234012610
4 34059612tran quang minh54/47221012663
5 32305263Huỳnh Minh Thư55/3721059142
6 32853888Lê Ngô Gia Quế Lâm55/4719007216
7 30808838Nguyễn Đồng Đan Thanh55/1718809859
8 34616221Tạ Phạm Bảo Như55.17187511143
9 33861679nguyễn trần minh khoa54.27158011712
10 32298119Trương Cao Minh55/27150010722
11 35418495NGUYỄN GIA BẢO55/47143011380
12 33844191le huu tuan anh55/2713107524
13 35231599Nguyễn Minh Đăng55/2410207207
14 35247296Võ Ngọc Huy55.148407205
15 33787109Đào Hoàng Trọng An54^436304665
16 35575865Bùi Bình An5c13701052
17 28721444NGUYỄN HỮU VĨNH5LỚP 412801802
18 35448094Nguyễn Mai Phước55.412201469
19 32298084Nguyễn Hoàng Như Phúc54.21200592
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75