Xếp hạng   Toán Tiếng Việt 4

Tất cả /  / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34381315Đặng Hoàng Quân44.17388013134
2 35473017Nguyen Quynh Khanh Ly44/57296010672
3 35287412Trần Minh Trí44.77292011387
4 35439562nguyễn lý thúy huỳnh44/57279012714
5 35337390Nguyen Quynh Khanh Ly44/5623809691
6 32340829nguyen van thien44.57234013419
7 33788516Lại Đắc Minh Phong44/77194011300
8 33884523Trần Thủy Tiên44/67192010891
9 35352152Huỳnh Thị Trúc Tiên44/6718008401
10 35630635NGUYỄN MINH DŨNG44.57176012763
11 33851835Nguyễn Minh Kiệt43.4616208181
12 33884221Nguyễn Hoàng Bách44/67160010618
13 35298168Phạm Thị Kim Ngân44/4514808981
14 35428496leminhkhoa441713806898
15 32638464Phan Tiến Dũng44.4210303322
16 35863783Phan Minh Dũng44.549204301
17 35624730nguyễn thuý lan44/638204747
18 35630616Huỳnh Tấn Phú 44/526503602
19 34192402Nguyễn Hoàng Gia Bảo43.825803603
20 36097584Nguyễn Minh Khôi44/11300915
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616