Xếp hạng Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33700454Nguyễn Phạm Khả An2Lớp 2/37561012551
2 35094593Huỳnh trí thành22.47391010038
3 33883719Nguyễn Ngọc Hân22/1733359421
4 34708487Nguyễn Ngọc Thảo Di22.47323011956
5 33951007Nguyễn Hiếu Nghĩa22.17289011058
6 33766262Phạm Phương Linh22/1728209386
7 33879538TRẦN NGUYỄN PHÚC KHANG22/3717256853
8 35763845Trân Ngoc Y Vy22/213401801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616