Xếp hạng Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35085854Trần Đức Tín55A764706765
2 35564788Hồ Minh Nhật55 THA7635011673
3 35285864Nguyễn Tăng Phát55THB7495013245
4 35300555Lê Trần Gia Hân55THA743909778
5 35809218Trần Đức Tín55A643503148
6 32253769Lê Ngọc Tường Lam55A7433013127
7 35352017Phạm Ngọc Bích Châu55THB7413010683
8 35088694Nguyễn Trần Gia Tuấn55a7413013519
9 33735985Mau Kiến Hào55THA7408010460
10 27397033Huỳnh Nguyễn Gia Huy55THA7401010033
11 35813977Trần Đức Tín55A433801463
12 27375038Lê Nhã Uyên55THA7338010142
13 35812977Trần Đức Tín55A433301600
14 35804357Trần Đức Tín55A532702365
15 35801585Trần Đức Tín55A532002739
16 35795061Trần Đức Tín55A531503796
17 35807044Trần Đức Tín55A431401900
18 35334850Nguyễn Mai Khánh Như55THB7313510912
19 35809967Trần Đức Tín55A430501492
20 30914459Lê Quỳnh Hương55B7305013511
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616