Xếp hạng Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh  Toán Tiếng Anh 3

Tất cả / Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh / Toán Tiếng Anh  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32334891Lê Ngọc Thanh Hà33THA7593010872
2 33060286Nguyễn Phan Thiện Khang33B7580011387
3 32734461Lê Minh Khang33H757708210
4 32349208Đoàn Quang Trí33THA756407856
5 32315184Nguyễn Chí Dũng33A756258977
6 35191214Ly Huu Duc33e755106815
7 33603048Phan Bùi Minh Trí33THA7531012242
8 33503568le minh khang32h652003714
9 32370529Le minh khang31h652003851
10 34726052nguyen chi dung32a652006639
11 34108808Đoàn Quang Trí33THA651604624
12 33117890NGUYỄN HẢI NAM33D7495010965
13 34510554Đoàn Quang Trí33THA649006696
14 33584510Đoàn Quang Trí33THA648405730
15 33777338NGUYỄN VĂN GIA BẢO33thb747559543
16 32335232Huỳnh Hữu Phúc33THA747309098
17 35043838Nguyễn Thụy Mai Trâm33THA746709529
18 33921403Đoàn Quang Trí33THA645409580
19 35082249Nguyễn Nam 33H645105606
20 34346721Nguyễn Việt Đăng Khoa33THB7447011312
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616