Xếp hạng Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34228682Hà Tuệ Vy22C651406193
2 35102883Trần Hoàng Phúc22D651408321
3 33820125Nguyễn Trần Bảo Vy22 i651007717
4 33736014Tran Hoang Minh Anh22THA648409341
5 33786329Trần Phạm Ngọc Bích22A647907774
6 35148099Đoàn Minh Khôi22G647707966
7 33789709Phùng Trần Gia Uy22A647009940
8 35089508Trần Tấn Phước22A645506702
9 33707216Nguyễn Hải Phong22H645257850
10 33795135Nguyễn Minh Khang22A644207213
11 33794133Trương Nam Thành22N643709901
12 33995504Đặng Minh Tân22N6424010249
13 33942904Phạm Ngọc Tuấn22g642004973
14 34157723LÊ NGỌC CHÂU ANH22i642009252
15 34081611Trịnh Lê Ngọc Thúy An22THB642009826
16 33752983Trương Nguyễn Tuyết Như22A641807713
17 34429496Nong Nguyen Phuong Quynh22H6414010101
18 33771258Võ Hoàng Trâm22A641307221
19 35255150nguyen huynh thien di22H6411010605
20 33942922Nguyễn Minh Châu22G639609496
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75