Xếp hạng Trường Tiểu học Trần Phú  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Trần Phú / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Trần Phú

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35012578Nguyễn Phương Lan22a2662905739
2 35168722Lê Huyền Anh22A1217703602
3 34918052nguyen minh khang21a31210124
4 34184992Nguyễn Minh Khang21a31200196
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616