Xếp hạng Trường Tiểu học Trần Phú  Toán Tiếng Anh 1

Tất cả / Trường Tiểu học Trần Phú / Toán Tiếng Anh  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Trần Phú

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35024096Nguyễn Phương Ly11a2651603607
2 36029252Trần Quang Minh11544003296
3 35252177Phan Thị Thanh Hà11A11170716
4 35483439Nguyễn Quỳnh Nhi11A411150814
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616