Xếp hạng Trường Tiểu học Kiến Hưng  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Kiến Hưng / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Kiến Hưng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35287293Nguyễn Hải my5a7311305404
2 35570662Nguyễn Hải Thu5a714101801
3 34693064Chu Thùy Dương54a713701723
4 35554118Nguyễn Thủy Anh55a11170555
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616