Xếp hạng Trường Tiểu học Kiến Hưng  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Kiến Hưng / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Kiến Hưng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36093550Trần Minh Triết44a8622108543
2 35067124Nguyễn Thiết Cương4a8419107038
3 35200773bảo4a8313004120
4 351202804a829503605
5 35287475Nguyễn Hải My4A26202410
6 32554229Nguyễn Tuấn Kiệt42A325803604
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616