Xếp hạng Trường Tiểu học Kiến Hưng  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Kiến Hưng / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Kiến Hưng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35522374Phan Bảo Phương2K652504870
2 33817191Hoàng Phúc Minh2A6647508250
3 34992894Nguyễn Gia Hiển22A36441510281
4 35112280lê huy hoàng22A6638358040
5 35420514Lê Văn Phúc22a633306742
6 35420214Lê Minh Quang22a623055437
7 35039381Thieu Bao22a2418955681
8 34999525Sy Bao2A215901801
9 35595170Nguyen Thao Nguyen2a3125010689
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616