Xếp hạng Trường THCS Văn Yên  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Văn Yên / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Văn Yên

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33557007Pham Quoc Huy76A1617206847
2 36058246Phạm Quốc Huy77A139003154
3 33532198Pham Quoc Huy76A126001884

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75