Xếp hạng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Đặng Trần Côn / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đặng Trần Côn

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35545565Vu Bao Nam33A2623256294
2 35552066Nguyễn Phạm Bảo Quyên33A1422907210
3 33942864Lê Bảo Lâm33a5418605223
4 35088952 Nguyen Minh Soc33A0316404991
5 35915225Giang minh hải33a5415807205
6 34362397Đỗ Xuân Quang 32415002815
7 35080572Nguyễn Minh Phương33A0214103328
8 35530463ùi Kánh Nhi33A6410703077
9 35438551Nguyễn Ngọc Khánh Ly33A127002655
10 35029347Đỗ Xuân Quang3326401164
11 35143070Vo Minh Sang 33A014201801
12 35329496Triệu Nhã Phương33a114202120
13 35696656Trần Mai Phương3lớp 3A11340458
14 35511129ùi Kánh Nhi33A61290691

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75