Xếp hạng Trường Tiểu học Xuân La  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Xuân La / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Xuân La

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35133906Ngô Gia Bảo44A77547012304
2 35472059NGÔ BẢO TRANG B44A57523013027
3 34887680Nguyễn Khánh Ngọc44A117520011914
4 35189687Nguyễn Hồng Phúc44A37447010011
5 35155483Tào Phớ44A2643309134
6 34888543Lê Minh Hải Sơn44A97425013251
7 35105919NGÔ BẢO TRANG B44A56419010377
8 34734704Nguyễn Thị An Nhi44A117416013474
9 35097785Nguyễn Bùi Nhật Minh44A17412013225
10 35088537Nguyễn Bá Hải Anh44A87389013408
11 36096360Nguyễn Trí Vịnh44A77388013388
12 34887831Nguyễn Mạnh Cường44A77369012976
13 34887817Hồ Đại An Nam44A17360011340
14 36024639Nguyễn Tuấn Phong44A27349013537
15 34887787Nguyễn Khánh Ngọc44A87339012956
16 36023421Vũ Đình Thiên44A27336013604
17 34890461Nguyễn Quang Minh A44A1733409352
18 34886962Nguyễn Tuấn Phong4A97334011513
19 35250416Nguyễn Đồng Nhật Minh44A7733209088
20 35305734Đinh Gia Bảo44A87327012305
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616